Kehf Suresi 10 Ayet

Kehf Suresi 10 Ayet

Kehf suresi, Kuranın 18. suresidir. Bin beş yüz yetmiş yedi kelime ve altı bin üç yüz altmış harften oluşmaktadır. İçinde konu olarak geçen ve mağara arkadaşları manasına gelen Ashâb-ı Kehf den almıştır ve Hızır ile Musa a.s karşılaşmasını, Zülkarneyn A.S, Yecüc ve Mecüc konuları anlatılmaktadır. Ashab-ı Kehf (mağara arkadaşları), bir mağarada senelerce uyuduktan sonra tekrar uyudukları yerden uyanan bir topluluk olarak geçmektedir. Putperest olan imparatorlarının baskısına dayanamayarak bir mağaraya sığınan bu topluluk, o mağarada yıllarca uyku halinde kalmışlardır. Ashab-ı Kehf'in kıssası, öldükten sonra tekrar dirilişe örnek olarak Allah (cc) tarafından bize bildirilmiştir. Kehf suresi aslında 110 ayettir (biz yazımızda ilk 10 ayetini aktaracağız). Mekke'de nazil olmuştur. 28, 83, 101. ayetlerinin ise Medine'de nazil olduğuna dair rivayet vardır. Mushafta (Kur'an Kerim'de) resmi sırası 18. Süre olarak Allah'ın yardımıyla peygamberimiz tarafından belirlenmiştir. Nüzul sırasına göre ise 69. suredir. Bu sure elhamdülillah ibaresiyle başlayan Fatiha, En'am, Sebe ve Fatır süreleriyle birlikte beş sureden biridir. Bu başlangıç, Yüce Allah'ın şan ve şerefinin övülmesini, insanın Yüce Allah'a kulluğunu, onun Allah'ın lütuf ve nimetlerini kabul edişini, onun azamet, celal ve kemalinin itiraf edilmesini hissettirmektedir.

Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim .
Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

18-1; El hamdü lillahillezı enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu ıveca
Meali;
Hamd, Kitab'ı kulu üzerine indiren ve onda hiçbir çarpıklık kılmayan Allah'a aittir.

18-2; Kayyimel li yünzira be'sen şedıdem mil ledünhü ve yübeşşiral mü'minınellezıne ya'melunes salihati enne lehüm ecran hasena
Meali;
Bunu bir Kitap (Kur’an) olarak indirerek, insanları uyarmak ve faydalı işler yapan inananlara güzel mükafatlar olduğunu müjdelemek istedi.

18-3; Makisıne fıhi ebeda
Meali;
Onlar orda ebedi olarak kalıcıdırlar.

18-4; Ve yünzirallezıne kalüttehazellahü veleda
Meali;
Allah çocuk edindi diyenleri uyarıp, korkutur.

18-5; Ma lehüm bihı min ılmiv ve la li abaihim kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba
Meali;
Bu konuda ne kendilerinin, ne atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne de büyük bir söz. Halbuki onlar yalandan başkasını söylemiyorlar.

18-6; Fe lealleke bahıun nefseke ala asarihim il lem yü'minu bi hazel hadısi esefa
Meali;
Şimdi onlar bu söze Kitaba inanmayacak olurlarsa Sen, onların ardı sıra kaygılanarak kendini üzüntüden harap edeceksin.

18-7; İnna cealna ma alel erdı zınetel leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela
Meali;
Şüphesiz Biz, yeryüzü üzerinde İnsanların yaptıkları görmek için yarattıklarımızı onlara bir süs kıldık, onların hangisinin daha güzel amellerde bulunduğunu deneyelim diye, dünyadaki her şeyi özel yarattık.

18-8; Ve inna le caılune ma aleyha saıydem cüruza
Meali;
Biz gerçekten üzerinde olanları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz.

18-9; Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakıymi kanu min ayatina aceba
Meali;
Resulüm sen, yoksa bizim ayetlerimizi Kehf ve Rakim Ehlini şaşılacak ibrete şayan mı sandın.

18-10; İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi' lena min emrina raşeda
Meali;
O gençler, mağaraya sığındıkları zaman, şöyle dua etmişlerdi, Rabbimiz, Katından bize bir rahmet ver ve bizi bu durumdan kurtarmak için bir yol hazırla işimizden bize doğruyu kolaylaştır.
Son Güncelleme : 07.12.2018 06:43:48
Kehf Suresi 10 Ayet ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Kehf Suresi 10 Ayet Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Kehf Suresi 10 Ayet"
kehf suresının 1577 kelıme olusu acaba bır tarıhın onemını mı bıldırıyor cubbelı ahmed hocamdan yanıt lutfen onun ılmıne guvenuyorum senedlı konusuyor
Kardelen . 20.04.2017
CEVAP YAZ
Kehf Suresi Türkçe Meali
Kehf Suresi Türkçe Meali
Kehf Suresinin Türkçe Meali, hamd sadece Cenabı Hakka mahsustur, Çünkü o Peygamber Efendimiz (SAV) Kuran-ı Kerimi ona indirmiştir ve hiç bir eğrilik koymamıştır. Kuran-ı Kerimi dosdoğru indirmiştir. Allah katında kullar için olan şiddetli azaptan ins...
Kehf Suresi Latince
Kehf Suresi Latince
Mekke'de indirilmiş. 110 Ayet, 1577 kelime 6360 harften meydana gelmiştir. Ayet sonlarına ahenk veren fasılası "elif" harfidir. Yirmi sekizinci ayetin Medine'de indiği de rivayet edilir. Kehf’ in kelime manası, dağda geniş mağara dır. Ashabı Kehf...
Kehf Suresi Arapça
Kehf Suresi Arapça
Kehf suresi, Kehf suresi Kuranı Kerim'in on sekizinci suredir. Mekke'de de inen bir suredir. Yüz on ayetten oluşan bu sure içinde konu edilen ve mağara arkadaşları anlamına gelen ashabı Kehf den almıştır. Hızır ile Musa nın karşılaşmasını konur edini...
Kehf Suresi Oku
Kehf Suresi Oku
Kehf suresi oku, Kehf Suresi Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir ve 110 ayetten oluşmaktadır. Bu sure altı bin üç yüz harften ve bin beş yüz yetmiş yedi kelimeden oluşmaktadır. Adını içinde de anlatılan mağara arkadaşları anlamına gelen Ashâb-ı Kehf'den ...
Kehf Suresi 17 Ayet
Kehf Suresi 17 Ayet
Keyf Suresi 17 Ayet, Bu surede geçen ilahi mucize içinde söz konusu edilen mağara anlatıldığı için ismini Ashab-ı Keyf'den almıştır. Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur; "Keyf suresi indiği zaman yetmiş bin melek onunla birlikte inmiştir". Medine d...
Kehf Suresi Anlamı
Kehf Suresi Anlamı
Kehf Suresi Anlamı, Kuran'ın 18. suresi olan Kehf suresi 6360 harf ve 1577 kelimeden meydana gelmektedir. Mekke'de indirilmiş olan bu sure adını mağara arkadaşları adını taşıyan Ashabı Kehf' den almıştır. İniş sırasına göre 69 suredir ve 110 ayetten ...
Kehf Suresi Meali
Kehf Suresi Meali
Kehf suresi meali, içeriğinde bulunan 110 ayetin açıklanmasıyla yapılır. Sure Mekke'de indirilmiştir. Surenin 28. ayetinin Medine'de indirildiği rivayet edilmektedir. Adını içinde geçen mağara arkadaşları anlamına gelen "Ashab-ı Kehf" den almaktadır....
Kehf Suresi Kaç Ayettir
Kehf Suresi Kaç Ayettir
İbn-i Abbas’a göre yalnız 28. âyeti Medenîdir. İçinde, zamanındaki padişahın emrine uymadıkları için zulmünden kaçıp mağaraya sığınan kişilerin kıssası bulunduğundan mağara anlamına gelen kehf adıyla adlanmıştır....
Kehf Suresi Fazileti
Kehf Suresi Fazileti
Kehf Suresi'nin Fazileti; Kuran'ı Kerim'de yer alan diğer sureler gibi Kehf Sure'sinin de birçok fazileti ve özelliği vardır. Kehf Sure'sinin ne denli yüce olduğu Peygamber Efendimiz ve imamlardan gelen birçok rivayet ile ortaya konmuştur. Peygamber ...
Kehf Suresi İniş Sebebi
Kehf Suresi İniş Sebebi
Taberi, bu sûrenin nüzul sebebi hakkında özetle şöyle demektedir: "Kureyşliler adamlarından birkaçını Medine´de bulunan Yahudi Hahamlarına göndermişler ve onlardan Peygamberlik hakkında malumat almak istemişlerdir. Yahudi Hahamları da onlara, Resuîul...
Kehf Suresi Tefsiri
Kehf Suresi Tefsiri
Kehf Suresi Tefsiri; Kehf Suresi adını ''el-Kehf'' ismi geçen 9. ayetten alır. Kehf büyük ve geniş mağara anlamındadır. Kehf Suresi Mekke döneminin üçüncü aşamasında indirilen ilk surelerden biridir. Bu sure tüm işkencelere rağmen henüz Hebeşistan'a ...
Kehf Suresi
Kehf Suresi
Kehf suresi, Kuranın on sekizinci suresidir. Bin beş yüz yetmiş yedi kelime ve altı bin üç yüz altmış harften oluşmaktadır. içinde söz konusu edilen ve "mağara arkadaşları" anlamına gelen "Ashâb-ı Kehf" den almıştır ve Hızır ile Musanın karşılaşmasın...

 

Kehf Suresi Türkçe Meali
Kehf Suresi Latince
Kehf Suresi Arapça
Kehf Suresi Oku
Kehf Suresi 17 Ayet
Kehf Suresi Anlamı
Kehf Suresi 10 Ayet
Kehf Suresi Meali
Kehf Suresi Kaç Ayettir
Kehf Suresi Fazileti
Kehf Suresi İniş Sebebi
Kehf Suresi Tefsiri
Kehf Suresi
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kehf Suresi Meali
Kehf Suresi Kaç Ayettir
Kehf Suresi Fazileti
Kehf Suresi İniş Sebebi
Kehf Suresi Tefsiri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019